อำพลฟูดส์ เพื่อสังคม

อำพลฟูดส์ เพื่อสังคม

Corporate Social Responsibility

อำพลฟูดส์ ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ได้เป็นเพียงผู้มอบ "คุณค่า" ด้านโภชนาการให้แก่คนไทยและผู้คนทั่วโลกเท่านั้น แต่เราเป็นผู้สร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่พวกเรามุ่งหวังให้โครงการต่างๆ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม และเปลี่ยนแปลงสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมที่ดีกับเราได้ ผ่านโครงการด้าน CSR ที่เราจัดขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราที่ดีขึ้น

Recycle Bank ธนาคารขยะ

การดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตของอำพลฟูดส์ จะเกิดขยะทั้งประเภทขยะมูลฝอยและขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรือขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ ..

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกล่องวิเศษ

"โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box)" โดยบริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นโครงการที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยก..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bio Gas การผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หรือไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดย..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Food Waste

โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร (Food Waste) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร (Food Waste Biogas System) ของบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wood Pellet เชื้อเพลิงชีวะมวลอัดเม็ด

เนื่องจากทาง บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มีใยมะพร้าวซึ่งเป็นชีวมวลที่ได้จากการเตรียมวัตถุดิบจำนวนมาก  ในช่วงแรกใช้วิธีการนำไปเผาในเครื่องกำ..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Gasification พลังงานทดแทนจากชีวมวล

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Biomass Gasification) เป็นกระบวนการที่ทำให้องค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงชีวมวล เปลี่ยนรูปไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที..

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X