ธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณปัญชลี ต้นหุ่นMiss Panchalee Tonhun

panchalee@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2401

 • Asia
คุณบุลากร ลินลานนท์Mr. Bulakorn Linlanonte

bulakorn@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2413

 • Oceania
 • Europe
 • Africa
 • Asia
คุณธันยพร อนุกูลการกุศลMiss Tunyaporn Anukulkarnkusol

tunyaporn.a@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2403

 • USA
 • Canada
 • Hong-Kong
คุณธนวัฎ ผลคำMr. Tanawat Pholkham

tanawat@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2404

 • Europe
 • USA
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X