ธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณปัญชลี ต้นหุ่นMiss Panchalee Tonhun

panchalee@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2401

 • Asia
คุณบุลากร ลินลานนท์Mr. Bulakorn Linlanonte

bulakorn@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2413

 • Oceania
 • Europe
 • Africa
 • Asia
คุณธันยพร อนุกูลการกุศลMiss Tunyaporn Anukulkarnkusol

tunyaporn.a@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2403

 • USA
 • Canada
 • Hong-Kong
คุณธนวัฎ ผลคำMr. Tanawat Pholkham

tanawat@ampolfood.com
02-622-3434 ต่อ 2404

 • Europe
 • USA
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • 392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X