ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events

อำพลฟูดส์ คว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015

2018-01-13 14:40:02

อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย คว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015 ในสาขา Green Leadership Award รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมในระดับเอเชีย (AREA) จาก Enterprise Asia (NGO) องค์กรที่สนับสนุนการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ณ โรงแรมบันยัน ทรี เขตการปกครองพิเศษ มาเก๊า

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 คุณกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ คุณศรันย์ เศวตะดุล ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าร่วมรับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award 2015 ในสาขา Green Leadership Award รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคมในระดับเอเชีย ซึ่งจัดโดย บริษัท Enterprise Asia (NGO) องค์การที่สนับสนุนการทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยในงานมีการมอบรางวัลทั้งหมด 6 สาขา เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ประการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเกื้อประโยชน์แก่สังคม

บริษัท ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ภายใต้โครงการ 3R's (Reduce Reuse Recycle) โดยมีการส่งเสริมให้มีการลดของเสียจากกระบวนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการนำเศษวัสดุอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X