ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง อำพลฟูดส์ กับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2018-08-17 16:46:50

 

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยเชิงนวัตกรรมและการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศักษาให้มีคุณค่าและคุณภาพตามเป้าหมาย ตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของประเทศ นอกจากนี้ยังมี ดร.กฤษฎา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสรเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X