ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events

อำพลฟูดส์ 30 ปี สุขภาพดีด้วยกัน รณรงค์ #ลดโรคส่วนตัวสูง คว้ารางวัลสุดยอดแผนการตลาดระดับ Bronze ในงาน MAT Award 2018

2018-12-01 09:12:34

          อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมอาหารไทย สู่ตลาดโลกด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจมาก 3 ทศวรรษ ภายใต้นิยาม “The Healthy Taste” ที่สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และโภชนาการที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคน พร้อมทั้งมุ่งเน้นสุขภาพของผู้บริโภค โดยส่งความรู้สึกผ่าน ผลิตภัณฑ์ เพื่อต้องการให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารที่ดีละเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

 

            ด้วยโอกาสครบรอบ 30 ปี ของอำพลฟูดส์ จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญ  อำพลฟูดส์ 30 ปี สุขภาพดีด้วยกัน รณรงค์ #ลดโรคส่วนตัวสูง  โดยมุ่งให้ผู้บริโภคให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ดีต่อ สุขภาพ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากการบริโภคอาหาร หรือโรค NCDs  โดยข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารณะสุขพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรค NCDs มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึง ต้องการเน้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการบริโภคเครื่องปรุงรสที่มีปริมาณเกลือโซเดียมและน้ำตาล ต่ำเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคส่วนตัวสูง

 

 

          จากความต้องการให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารที่ดีละเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลให้แคมเปญ อำพลฟูดส์ 30 ปี สุขภาพดีด้วยกัน รณรงค์ #ลดโรคส่วนตัวสูง  ได้รับรางวัลสุดยอดแผนการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในระดับ Bronze Award จากเวที MAT Award 2018 ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่ส่งเสริมและเชิดชูนักการตลาดไทยที่มีศักยภาพ  สร้างแรงบันดาลใจ และให้สนับสนุนการพัฒนานักการตลาดไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล โดยพิจารณาจากแนวคิด  กลยุทธ์ด้านการตลาด  แผนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ธุรกิจต่อตราสินค้า ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงการตลาดเป็นผู้ตัดสินรางวัลในครั้งนี้

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X