ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events

อำพลฟูดส์ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ธุรกิจ

2019-02-13 09:47:17

          อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “หยิบนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจอย่างไรให้ก้าวทันโลก” ในงานสัมมนา “Food Innovation Trends จับเทรนด์ธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค” ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ณ ชั้น 5 ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิเทอเรียม อาคารสยามกลการ

 

 

 

          เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ธุรกิจ ในการเสวนาหัวข้อ “หยิบนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจอย่างไรให้ก้าวทันโลก”ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในงานสัมมนา “Food Innovation Trends จับเทรนด์ธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเกิดวิสาหกิจใหม่ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการและการสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอผลงาน แผนงาน หรือโมเดลธุรกิจต่อนักลงทุนและแหล่งทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

          นอกจากนี้ ยังมี คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จากัด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ และภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการและรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “Food Innovation ติดอาวุธ ให้ธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรม”อีกด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าว
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X