PRESS NEWS & EVENTS

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events
2018-01-13 14:38:02

"อำพลฟูดส์" ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวโน้มและกลยุทธ์การตลาด

อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวโน้มและกลยุทธ์การตลาด ธุรกิจอ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:37:54

"อำพลฟูดส์" ร่วมมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2557

อำพลฟูดส์ ร่วมมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2557 ในสาขาเยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:37:46

"อำพลฟูดส์" แจก iPhone 6 กับกิจกรรม อำพลฟูดส์คืนความสุขเปิดบ้านใหม่ คลิก LIKE ลุ้น iPhone 6

อำพลฟูดส์ จัดกิจกรรมคืนความสุข แจก ไอโฟน 6 จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ากว่า 1 แสนบาท ให้กับผู้โชคดีจากกิจก...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:37:38

"อำพลฟูดส์" รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ

อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังค...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:37:27

"อำพลฟูดส์" ร่วมเสวนาเรื่อง SMEs ยุคใหม่ ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเรื่อง SMEs ยุคใหม่ ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะบริ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:37:19

"อำพลฟูดส์" รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

อำพลฟูดส์เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน Water Footprint...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:37:12

"อำพลฟูดส์" ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มอาหารไทยแปรรูป

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อ " วทน.กับอาหารแปรรูป : อาหารไทยไม่ใช่แค่ในกระป๋...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:36:59

"อำพลฟูดส์" ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาหารสุขภาพสู่ตลาด ASEAN+3

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเข้าสู่ตลาด ASEAN+3" ซึ่งจัดโด...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:36:52

"อำพลฟูดส์" บรรยายพิเศษปฐมนิเทศนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

อำพลฟูดส์ร่วมบรรยายพิเศษในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคฤดูร้อนประจำ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X