PRESS NEWS & EVENTS

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events
2018-01-13 14:43:34

อำพลฟูดส์ ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย

อำพลฟูดส์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ถวายแด่แม่หลวงของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:43:24

"อำพลฟูดส์" ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากร การเสวนาหัวข้อ "แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2016-2020"(Technol...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:43:17

"อำพลฟูดส์" ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบ Mentoring สู่การเป็น Chief People Officer

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "พัฒนาศักยภาพผ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:43:09

อำพลฟูดส์ สานต่อแนวคิด นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพ รับเทรนด์โลก

อำพลฟูดส์ สานต่อแนวคิด นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพ รับเทรนด์โลก ต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารไทยสูตรต้นตำรับ ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:43:01

"อำพลฟูดส์" ร่วมเสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจด้วย CSR

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "CSR for Future Sustainability" ในกิจกรรม TTM ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:42:54

อำพลฟูดส์ เข้ารับ "เข็มเสมาคุณูปการ" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัล "...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:42:46

"อำพลฟูดส์" ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์บุกตลาดญี่ปุ่น

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดญี...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:42:30

"อำพลฟูดส์" ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด Cleantech

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ "Cleantech โอกาสและความท้าทายใหม่ของ SMEs" ซึ่งจัดโด...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:42:20

"อำพลฟูดส์" ร่วมมอบรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 13

อำพลฟูดส์ ร่วมมอบรางวัล คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 13 ในสาขา นักแสดงนำหญิงยอดนิยม และ รางวัลนักแสดงนำหญ...

ข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X