PRESS NEWS & EVENTS

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events
2018-01-13 14:39:37

อำพลฟูดส์ จับมือไร่สุมิตธา ส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ กับโครงการ วีฟิท ร่วมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สุมิตธา จัดทำบันทึกลงนามข้อตกลงว่าด้วยค...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:39:26

อำพลฟูดส์ฯ เผยแนวคิด การสร้างนวัตกรรมเพื่อไขความลับจากธรรมชาติ สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็น

อำพลฟูดส์ เผยแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อไขความลับจากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:39:01

"อำพลฟูดส์" ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์บริหารธุรกิจด้วยนวัตกรรม

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก : Strategy and...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:38:54

"อำพลฟูดส์" ร่วมเสวนาเรื่อง Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร

อำพลฟูดส์ร่วมเสวนาเรื่อง "Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร" ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Tale...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:38:46

"อำพลฟูดส์" ร่วมเสวนาในงาน อุตสาหกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนางาน อุตสาหกรรม ร่วมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ในหัวข้อ เมืองอุตสาห...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:38:38

"อำพลฟูดส์" ร่วมเสวนาเรื่อง ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยด้วยการเพิ่มผลิตภาพ

อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภา...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:38:30

"อำพลฟูดส์" ร่วมกับ 103 LIKE FM จัดกิจกรรม Premium Cooking by รอยไทย

"อำพลฟูดส์" ร่วมกับ 103 LIKE FM จัดกิจกรรม Premium Cooking ตอน Lover Menu by รอยไทย โดยให้...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:38:18

"อำพลฟูดส์" ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การใช้ระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control...

ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-01-13 14:38:09

"อำพลฟูดส์" ร่วมเสวนาการจัดการทรัพยากรน้ำด้วย Water Footprint

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษ เรื่อง "Water Footprint กับ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่ง...

ข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X